0290.2.222.222

Robot hút bụi lau nhà KU PPR8881


Mã ID : 12691

13.900.000 

12691 -

Chi tiết sản phẩm Cảm biến Rada RR8 được trang bị công nghệ dẫn đường bằng Rada 3D cho phép quét khu vực làm việc trong phạm vi 5cm-8m để tạo ra bản đồ hoạt động cũng như lên kế hoạch dọn dẹp. Bản đồ nhà sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các…

Mã: TC-712691 Danh mục: