0290.2.222.222

Mắm cá mào gà và mắm ruốc xào

, , ,
Mã ID : 786

40.000 80.000 

786 -

Hợp tác xã mắm cá mào gà địa chỉ ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Sản phẩm mắm cá mào gà và mắm ruốc xào đạt OCOP 3 sao năm 2021. Dự án Mắm cá mào gà đạt giải nhất hội thi ý tưởng dự án khởi nghiệp năm 2021.

Xóa