0290.2.222.222

Khô cá lóc

411 -

Khô cá lóc là nguồn cung cấp dồi dào các nhóm chất dinh dưỡng gồm: protein, lipid và vitamin A. Cùng với đó là hàm lượng cao axit arachidonic (AA), omega 6, axit docosahexaenoic (DHA), omega 3.