0290.2.222.222

Khăn lau làm kéo dài thời gian quan hệ Delay Wet Wipe


Mã ID : 7556

500.000 

7556 -

Delay Wet Wipe (Khăn lau làm kéo dài thời gian quan hệ) được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu dành cho thiết bị Y tế số 93/42/EEC, và CE Marking – sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn Châu Âu và được lưu hành tự do trên lãnh thổ Châu Âu.

Mã: TC-47556 Danh mục: